Студенческий портал

admin@studynote.ru
/ Регистрация
X
Помощь студенту > Готовые работы > Дипломные работы > Дипломные работы по бухгалтерскому учету и аудиту > Учёт и контроль малоценных быстроизнашивающихся предметов

Тема дипломной работы: Учёт и контроль малоценных быстроизнашивающихся предметов

3900 рублей
Купить

или

Заказать новую работу

Более 20 способов оплатить! После оплаты вы получаете ссылку на скачивание. Гарантия на - 3 дня. Исключительно в ознакомительных целях! Все вопросы admin@studynote.ru

  • Общая информация
  • Описание работы
  • Дополнительная информация

    (фрагменты работы)

Учебное заведение: Другие города > ДРУГОЕ
Тип работы: Дипломные работы
Категория: Бухгалтерский учет и аудит
Год сдачи: 2011
Количество страниц: 107
Оценка: 5
Рейтинг работы:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи обліку МШП
1.1 Економічний зміст та оцінка обліку МШП.
1.2 Нормативне забезпечення обліку МШП.
1.3 Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства.
    - Аналіз динаміки та структури майна підприємства
    - Аналіз складу, структури та динаміки активів балансу підприємства;
    - Аналіз ліквідності балансу підприємства;
    - Аналіз відносних показників ліквідності та платоспроможності підприємства;
    - Факторний аналіз чистого доходу від реалізації продукції.
Розділ 2. Облік МШП
2.1 Облікова політика підприємства.
2.2 Документування операцій з МШП.
2.3 Синтетичний і аналітичний облік МШП.
2.4 Проект автоматизації обліку МШП.
Розділ 3. Контроль МШП
3.1 Організаційні засади внутрішньогосподарського контролю МШП.
3.2 Методика та техніка внутрішньогосподарського контролю МШП.
3.3 Узагальнення та реалізація результатів внутрішньогосподарського контролю МШП.
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах система функціонування підприємств супроводжується безперервним кругообігом ресурсів, значне місце в яких займають малоцінні та швидкозношувальні предмети. В зв’язку з цим питання удосконалення їх обліку, оцінки і документального оформлення визначають актуальність теми роботи.


Це стосується також створення якісно нової системи управління матеріальними запасами, в якій визначну роль відіграє система їх аналітичного обліку і внутрішньогосподарського контролю. Вирішення питань, пов’язаних з теоретичним визначенням і впровадженням в практику сучасних методів обліку і внутрішньогосподарського контролю, повинно здійснюватись за допомогою їх автоматизації і комп’ютеризації.


Потребують чіткого визначення питання малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП).


Вагомий внесок в теоретичну розробку проблем організації і ведення бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю матеріальних запасів внесли вітчизняні вчені М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, В. Г. Лінник, А. М. Герасимович, М. В. Кужельний, А. М. Кузьминський, Г. Г. Кирейцев, П. П. Німчинов, Ю. І. Осадчий, М. С. Пушкар, В. Я. Савченко, В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко, М. Г. Чумаченко, В. Г. Швець, а також зарубіжні В. Ф. Палій, П. С. Безруких, С. О. Марченко, А. Ш. Маргуліс, П. П. Новиченко, І. І. Поклад, Я. В. Соколов, В. І. Стражев, С. О. Щенков та інші.


Незважаючи на те, що в напрямку підвищення ефективності обліку на виробництві і посиленню внутрішньогосподарського контролю ведеться визначна робота, проте залишаються проблеми, які свідчать, що аспекти обліку і контролю матеріальних запасів на підприємствах в умовах використання електронних обчислювальних машин (ЕОМ) вивчені і розкриті недостатньо та потребують подальшого поглиблення і доповнення.


Мета і завдання дослідження. Мета випускної роботи полягають у розробці рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення обліку операцій з МШП. Відповідно до цільової спрямованості роботи на дослідження поставлені такі завдання:


1)                визначити групування засобів праці в обліку;


2)                дослідити стан обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів;


3)                визначити особливості ведення підприємствами водо-, теплопостачання та водовідведення обліку за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;


4)                дослідити методологію обліку МШП на підприємстві, що обрано об’єктом дослідження.


Предмет і об’єкт дослідження. Предмет дослідження є організаційні методичні аспекти обліку операцій з МШП та їх використання у діяльності ВАТ «Бурякорадгосп цукрокомбінату ім. Халтуріна».


Об’єктом дослідження є облікові процедури відображення господарських операцій щодо наявності і руху МШП у  ВАТ «Бурякорадгосп цукрокомбінату ім. Халтуріна» Карлівського району, Полтавської області.