Студенческий портал

admin@studynote.ru
/ Регистрация
X
Помощь студенту > Готовые работы > Курсовые работы > Экономика и экономическая теория > Шляхи вдосконалення використання форм і систем оплати праці

Тема курсовой работы: Шляхи вдосконалення використання форм і систем оплати праці

210 рублей
Купить

или

Заказать новую работу

Более 20 способов оплатить! После оплаты вы получаете ссылку на скачивание. Гарантия на - 3 дня. Исключительно в ознакомительных целях! Все вопросы admin@studynote.ru

  • Общая информация
  • Описание работы
  • Дополнительная информация

    (фрагменты работы)

Учебное заведение:Другие города > ДРУГОЕ
Тип работы:Курсовые работы
Категория:Экономика и экономическая теория
Год сдачи:2014
Количество страниц:66
Оценка:5
Рейтинг работы:

Работа по экономике предприятия,на укр.языке,если нужно переведу на русский

Персонал підприємства – це провідний мобілізуючий фактор виробництва. Його творчий талант і практична майстерність особливо проявляються в умовах ринкових відносин, де постійно присутня підприємницька конкуренція.

Мотивуючою, рушійною силою раціональної роботи колективу підприємства є особисті доходи його членів. Ці доходи забезпечуються через оплату праці, яка певною мірою гарантує продуктивну, цілеспрямовану роботу, досягнення поставленої виробничої мети. Саме за допомогою оплати праці здійснюється взаємозв’язок трудових та усіх інших показників господарської діяльності, тому правильна її організація не лише створює ефективні стимули до праці, підвищення її якості, продуктивності і підвищення на цій основі ефективності виробництва, а й безпосередньо впливає на соціально-економічний розвиток країни та значною мірою визначає рівень життя її населення.

Вдосконалення організації оплати праці в умовах ринкових відносин нерозривно пов’язано з нормуванням праці. Відсутність належного нормування праці призвела до втрати зв’язку заробітної плати з кінцевим результатом роботи. Науково обґрунтовані прогресивні норми праці сприяють використанню наявних на підприємстві резервів виробництва і подальшому підвищенню продуктивності праці.

Зважаючи на актуальність та проблемність питань оплати праці на підприємстві, при написанні курсової роботи було визначено мету – розкрити специфіку оплати праці персоналу та проаналізувати форми і системи заробітної плати,  розробити шляхи удосконалення систем і форм оплати праці.

Для досягнення зазначеної мети в ході дослідження даної проблеми були поставлені наступні завдання:

–  розкрити теоретичні основи оплати праці;

–  охарактеризувати сучасні форми і системи заробітної плати;

–  охарактеризувати тарифну і нетарифну системи оплати праці;

–  охарактеризувати переваги і недоліки систем оплати праці;