Студенческий портал

admin@studynote.ru
/ Регистрация
X
Помощь студенту > Готовые работы > Дипломные работы > Дипломные работы по инженерным сетям и оборудованию > Резервування мережі SDH на основі обладнання ALCOMA
Резервування мережі SDH на основі обладнання ALCOMA

Тема дипломной работы: Резервування мережі SDH на основі обладнання ALCOMA

3000 ₽
Купить за 3000 ₽

или

Заказать новую работу

Более 20 способов оплатить! Сразу получаете ссылку на скачивание. Гарантия 3 дня. Исключительно в ознакомительных целях!

Общая информация
Описание работы
Дополнительная информация

(фрагменты работы)

Общая информация
Учебное заведение: Другие города > ДРУГОЕ
Тип работы: Дипломные работы
Категория: Инженерные сети и оборудование
Год сдачи: 2015
Количество страниц: 93
Оценка: 5
Дата публикации: 05.11.2016
Количество просмотров: 511
Рейтинг работы:
Описание работы

Загальний обсяг текстової частини дипломної роботи 92 сторінки формату А4. Робота складається з переліку скорочень, умовних позначень; вступу; чотирьох розділів; висновків; списку використаних джерел; двох додатків. Вона містить 36 рисунків і 9 таблиць. В роботі використано 22 науково-технічних джерел, з яких – 3 англомовних.


Об’єкт дослідження – процес функціонування РРЛ у складі мережі SDH.


Предмет дослідження – резервна РРЛ SDH-мережі на базі обладнання ALCOMA.


Метод дослідження – аналітичний з використанням комп’ютерних технологій.


Метою роботи є розробка резервної РРЛ SDH на базі обладнання ALCOMA за допомогою відкритого програмного забезпечення «Radio Mobile».


Результатами роботи є: модель РРЛ на базі обладнання ALCOMA, система управління РРЛ, пропозиції що до розташування та комплектації сайтів кінцевих і проміжних станцій, результати розрахунків енергетичних параметрів РРЛ.


Результати дипломної роботи можуть бути використані для подальших досліджень за даною тематикою та при побудові мереж з використанням резервних РРЛ на базі обладнання ALCOMA.


Ключові слова: РРЛ, РРС, ALCOMA, SDH.

Дополнительная информация

(фрагменты работы)

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка


 


Факультет інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем


 


Кафедра комп’ютерної інженерії


 


 


 


 


 


Пояснювальна записка


до дипломної роботи


спеціаліста


(освітньо-кваліфікаційний рівень)


 
на темуРезервування в мережі SDH на основі обладнання ALCOMA   


 


 


 


 

Виконав: студент5курсу, групи501-ТМ(с)спеціальності7.05090302 Телекомунікаційні(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)


системи та мережі Казидуб О.О.(прізвище та ініціали)КерівникСлюсарь І.І. (прізвище та ініціали)РецензентДмитренко Т.А. (прізвище та ініціали)


         


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


м. Полтава – 2015


Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка


 
Факультетінформаційних та телекомунікаційних технологій і системКафедракомп’ютерної інженеріїОсвітньо-кваліфікаційний рівеньспеціалістНапрям підготовки  (шифр і назва)Спеціальність7.05090302 Телекомунікаційні системи та мережі (шифр і назва)


       


 ЗАТВЕРДЖУЮЗавідувач кафедрикомп’ютерної інженеріїд.т.н., професор                       В.А. Краснобаєв 12  ”  березня  2015 року


  


 


З  А  В  Д  А  Н  Н  Я


НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ


 Казидубу Олегу Олександровичу(прізвище, ім’я,  по батькові)1. Тема роботиРезервування в мережі SDH на основі обладнання ALCOMA  керівник роботиСлюсарь Ігор Іванович, к.т.н., доцент (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)


     


затверджені наказом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка від “  10  ”  квітня  2015 року № 25-67.


2. Строк подання студентом роботи29.05.15 р. 

3. Вихідні дані до роботисхема лінії: «схід/захід», діапазон робочих частот:11-13 ГГц, швидкість передачі: 2хSTM-1, конфігурація 1+0, XPIC, КРСрозміщені в н. п.: № 1 (м. Полтава, Першотравневий просп., 26а),№ 2 (Полтавська обл., м. Гребінка, вул. Миру, 42), висота підвісуантен: до 60 м, BER = 10-6, програма Radio Mobile.4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібнорозробити)аналіз особливостей резервування в мережах SDH на основірадіорелейних ліній; розрахунок основних параметрів радіорелейної лінії;визначення обладнання для організації радіорелейного зв’язку; техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень.  5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)схема траси РРЛ; схема організації радіорелейного зв’язку; поздовжніпрофілі інтервалів РРЛ; специфікація обладнання 


     


6. Консультанти розділів роботи

РозділПрізвище, ініціали та посада


консультантаПідпис, датазавдання видавзавдання прийняв4    


7. Дата видачі завдання12.03.15 р. 


 


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


 з/пНазва етапів дипломної роботиСтрок виконання етапів роботиПримітка1.Підготовчий (ознайомлення зі станом проблеми, збирання фактичних матеріалів).14.04.15 р. 2.Основний (проведення консультацій, оформлення розрахунково-пояснювальної, графічного матеріалу, підготовка доповіді).15.05.15 р. 3.Заключний (отримання відзиву керівника та рецензії на дипломну роботу, візи завідувача випускової кафедри про допуск до захисту, проведення (за необхідності) попереднього захисту на кафедрі, подання роботи до ДЕК).29.05.15 р.  


Студент  Казидуб О.О. (підпис) (прізвище та ініціали)Керівник роботи  Слюсарь І.І. (підпис) (прізвище та ініціали) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Купить за 3000 ₽