Студенческий портал

admin@studynote.ru
/ Регистрация
X
Помощь студенту > Готовые работы > Дипломные работы > Дипломные работы по медицине > Асоціація захворювань печінки з антигенами крові хворих

Тема дипломной работы: Асоціація захворювань печінки з антигенами крові хворих

2400 ₽
Купить

или

Заказать новую работу

Более 20 способов оплатить! После оплаты вы сразу получаете ссылку на скачивание. Гарантия 3 дня. Исключительно в ознакомительных целях! Все вопросы admin@studynote.ru

Общая информация
Описание работы
Дополнительная информация

(фрагменты работы)

Общая информация
Учебное заведение: Другие города > ДРУГОЕ
Тип работы: Дипломные работы
Категория: Медицина
Год сдачи: 2014
Количество страниц: 54
Оценка: 95
Рейтинг работы:
Описание работы

ЗМІСТ

Прийняті скорочення та абревіатури……………………………………………...5

ВСТУП...................................................................................................... ..........6

1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ........................................................................... ..........8

1.1.    Загальна характеристика груп крові…………………………………….8

1.2.    Антигени і захворювання……………………………………………….15

1.3.    Діагностичне значення генетичних маркерів ………………………...17

1.4.    Асоціації груп крові системи АВО із захворюваннями печінки…….19

1.4.1.   Асоціація гепатиту С з певними антигенами крові……...............23

1.4.2.   Асоціація антигенів крові з цирозом печінки……………………26

2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ.........................................................31

3. РЕЗУЛЬТАТИ  ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ                       .......33

УЗАГАЛЬНЕННЯ...................................................................................................43

ВИСНОВКИ............................................................................................................50

Список  літератури........................................................................................51

Дополнительная информация

(фрагменты работы)

У перші десятиліття після відкриття Ландштайнером груп крові почалися дослідження їх зв'язку з захворюваннями людини. Серед еритроцитарних антигенів найбільш повно вивчено асоціацію між груповою приналежністю крові у системі АВ0 і хворобами різної етіології. Шляхом аналізу розподілу фенотипів у хворих і здорових осіб показано, що в ряді випадків спостерігається достовірне підвищення частоти зустрічальності того чи іншого фенотипу залежно від характеру і проявів хвороби, а також етнічного походження людини [Тоцький, 2008].

В даний час встановлено, що генетична схильність до захворювань носить полігенний характер [Атраментова, Утевська, 2008], а переважання тих або інших груп крові є доказом прихованих генетичних відмінностей [Айала, Кайгер, 1988]. При цьому частота зустрічальності фенотипів системи АВ0 залежить від расової і національної приналежності [Бочков, 1977; Давидовский, 1962], а частота асоціацій з хворобами має різну ступінь виразності в залежності від статі і віку пацієнтів [Гінтер, Зінченко, 2006].

Незважаючи на досягнуті в цьому напрямку успіхи, досі біологічна роль еритроцитарних антигенів в нормі і патології вивчена недостатньо [Зарецкая, 1983]. На думку багатьох авторів, фактори крові системи АВ0 приймають участь в міжклітинних взаємодіях, в процесі адгезії клітин, інгібіруванні міграції і навіть метастазування [Войтенко, Полюхов, Рудакова, 1977]. Групи крові розглядаються як інтегральні елементи поверхні клітин епітелію і ендотелію ембріона людини в період раннього органогенезу [Каминская, 1982; Рябиченко, Чемич, 2011].

З позицій генетики поліморфізм антигенів крові є одним з чинників, що підвищують пристосувальні можливості популяцій, забезпечуючи їх стійкість до несприятливих факторів середовища, а також до хвороб. Для пояснення асоціацій між групами крові і захворюваннями людини запропоновані теорії плейтропності генів, а також подібності збудника хвороби з факторами крові людини [Васецький, 1987; Дизик, Федоровская, Балахнина, 1986; Фогель, Мотульски, 1990]. При цьому роботи різних дослідників присвячені зв'язку груп крові з обмеженим колом захворювань, або стосуються лише одного захворювання [Волкова, Годес, 1996].

Виходячи з викладеного вище метою представленої роботи була оцінка особливостей розподілу еритроцитарних маркерів і фенотипів гаптоглобіну крові людини при захворюваннях печінки та виявлення індивідуальної схильності до виникнення захворювань.

Для досягнення вказаної мети вирішували такі задачі:

  1. Дослідити частоту позитивних асоціацій між груповою приналежністю маркерів крові по системі АВО із захворюваннями печінки.
  2. Визначити антигени крові, які частіше асоціюють із захворюваннями на гепатит С та цироз печінки.
  3. Визначити частоту гаплотипів крові при ХГС і цирозі печінки та їх зв’язок з важкістю перебігу захворювання.
  4. Оцінити ризик захворюваності на ХГС та цироз печінки і перебіг хвороб в залежності від маркерів антигенних систем крові.

Об’єкт дослідження: асоціативні зв’язки між захворюваннями печінки та гаплотипами крові хворих.

Предмет дослідження: особливості перебігу хронічного гепатиту С та цирозу печінки з урахуванням генетичних маркерів крові.

Купить за 2400 ₽

Похожие работы