Студенческий портал

admin@studynote.ru
/ Регистрация
X
Помощь студенту > Готовые работы > Курсовые работы > Курсовые работы по другим специализациям > Органи державної влади України

Тема курсовой работы: Органи державної влади України

900 рублей
Купить

или

Заказать новую работу

Более 20 способов оплатить! После оплаты вы получаете ссылку на скачивание. Гарантия на - 3 дня. Исключительно в ознакомительных целях! Все вопросы admin@studynote.ru

  • Общая информация
  • Описание работы
  • Дополнительная информация

    (фрагменты работы)

Учебное заведение: Другие города > ДРУГОЕ
Тип работы: Курсовые работы
Категория: Другие специализации
Год сдачи: 2018
Количество страниц: 38 + рецензія
Оценка: 5
Рейтинг работы:

Зміст
ВСТУП…………………………………………………………………………….....3
Розділ 1. Теоретичні засади визначення конституційно-правового статусу органів державної влади…………………………………………………………6
1.1 Теоретичні основи організації і здійснення державної влади...…. 6
1.2 Поняття і ознаки органу державної влади….………………………10
Розділ 2. Класифікація та взаємодія з роботою державного апарату органів державної влади…………………………………………………………………..15
2.1 Види органів державної влади. Поділ влади на принцип організації роботи державного апарату………………………………………………………..15
2.2 Загальна характеристика трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової...………………………………………………………………18
Розділ 3. Конституційна система державних органів України……………...22
3.1 Система державних органів України………………………………...22
3.2 Принципи організації та функціонування державних органів та їх закріплення в Конституції України………………………………………………27
Висновки…………………………………………………………………………..33
Список використаних джерел………………………………………………….36

Таким чином, практична значущість проблем, їх особливе значення для України в сучасних умовах, зумовлюють актуальність дослідження даної курсової роботи.
Об’єктом дослідження даної курсової роботи є законодавство України.
Предметом дослідження – конституційно – правовий статус органів державної влади.
Мета курсової роботи полягає в дослідженні конституційно – правового статусу органів державної влади.
Для дослідження вищезазначеної мети при написанні даної курсової роботи переді мною були поставлені такі завдання:
• розкрити теоретичні основи організації і здійснення державної влади;
• дати визначення поняттю органу державної влади та надати характеристику загальним ознакам;
• класифікувати органи державної влади;
• дати загальну характеристику гілок влади відповідно до Конституції України;
• визначити систему органів державної влади;
• виокремити принципи організації та функціонування державних органів та їх закріплення відповідно до чинного законодавства та узагальнити результати проведеного дослідження.
Методологічна основа дослідження дає можливість наукового обґрунтування організації та функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування.
Філософсько-методологічною основою дослідження є принципи, закони, категорії діалектики.
Системний метод застосовувався при аналізі понять “механізму держави”, “державний орган”, “виконавчі органи”. Методом порівняльно-правового аналізу досліджувались питання пов’язані з видами державних органів та їх місцем у правовій системі зарубіжних держав, проблемами делегування законодавчих повноважень у сучасних демократичних країнах. На підставі методу прогнозування формувались пропозиції щодо вдосконалення судової діяльності в Україні. Крім загальних методів використовувались й спеціальні, до яких належить історичний метод соціологічних досліджень. Історичний метод дає змогу виявити суспільну думку, оцінку функціонування державних органів самоврядних структур. Державні органи для прийняття оптимальних рішень повинні врахувати результат досліджень. Можливості цього методу в державно-правових дослідженнях на сучасному етапі застосовуються недостатньо.
Структура даної курсової роботи складається зі вступу, трьох основних розділів (кожен з яких має свої окремі підрозділи), висновків та списку використаних джерел.
Під час написання даної курсової роботи мною були використанні різноманітні нормативно – правові акти, наукові посібники та ін. наукові праці.
Таким чином, заглиблюючись у вивчення дисципліни Теорія держави та права я мала чудову нагоду здобути нові теоретичні знання та практичні навики юридичної науки, тим самим збагатити свій світогляд майбутнього правника, підняти ще на одну відмітку правосвідомість, збагатити свій рівень знань.